Vaaliteema I

LAADUKAS KOULUTUS

Suomessa on maailman parhaat koulut ja moni niistä sijaitsee Espoossa. Kunnallisvaaleissa haluan puhua maailman parhaiden koulujen puolesta. Olen toiminut Espoossa opettajana usean vuoden ajan. Minulla on vankka kokemus koulumaailmasta ja näkemys siitä, miten kouluolot tulisi järjestää ja hoitaa niin, että lapsilla ja nuorilla on turvallinen ja hyvä oppimisympäristö. Laadukkaan ja laajan koulutuksen mahdollisuudet on turvattava riittävillä resursseilla Espoossa jatkossakin, myös oppivelvollisuuden uudistuessa ja tuodessa ennennäkemättömiä paineita sivistystoimen ja kuntatalouten toimintaan. Tulee muistaa, että tulevaisuus on lasten ja nuorten. 

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 

 • ryhmäkoot varhaiskasvatuksesta toiselleasteelle tulee pitää riittävän pieninä.

 • erityisen tuen tarpeet on pystyttävä toteuttamaan oikeasti, ei vain paperilla.

 • lukioiden kurssitarjottimen tulee säilyä jatkossakin laajana ja laadukkaana, Suomen parhaana, oppivelvollisuuden pidennyksestä huolimatta.

 • koulujen, myös lukioiden, on sijaittava espoolaisten kotien lähellä.

 • koulurakennuksissa tulee olla terveet seinät, katto ja lattia. Kouluympäristön tulee olla toimiva ja palvella arkista koulunkäyntiä.


Espoossa on maailman parhaat opettajat. 

 • Huolehditaan siitä, että opettajat voivat keskittyä opettamiseen. 

 • Huolehditaan, että muu oppilashuoltohenkilökunta (psykologit, kuraattorit, kouluterveydenhoitajat) näkyvät jatkossakin koulujen arjessa opiskelijan ja opettajan tukena ja heitä on riittävästi. 

 • Tuetaan opettajien mahdollisuuksia koulutukseen ja oman työnsä kehittämiseen.

 • Pidetään tilat terveinä. Terveessä tilassa on hyvä työskennellä.

 • Arvostetaan ja kuullaan opettajia oman alansa ammattilaisina. 

 • Ollaan vetovoimainen kaupunki opettajille. Tervetuloa Espooseen töihin!

Olen ehdolla, jotta sinun lapsesi ja minun lapseni voivat saada jatkossakin korkeatasoista koulutusta, laadukkaissa ja terveissä espoolaisissa kouluissa. Hyvä koulutus on jokaisen oikeus. Sivistys on tärkeä arvo, jota haluan vaalia ja edistää.

teksti jatkuu kuvan jälkeen...
teksti jatkuu kuvan jälkeen...

Vaaliteema II

HYVÄ JA SUJUVA ARKI

Ison perheen vanhempana tiedän, että iso asia elämässä on sujuva arki. Kun työpäivän jälkeen kurvaa päiväkodin kautta kotiin laittamaan ruokaa, kuskaa koululaisia, kiirehtii harrastuksiin ja kuulustelee lasten läksyjä, on arjen puitteiden oltava kunnossa. Haluan, että sinun lapsesi ja minun lapseni voivat elää hyvää,  turvallista ja tasapainoista espoolaista lapsuutta ja nuoruutta. 

Käytännössä se tarkoittaa, että

 • perheiden on saatava itse valita, miten lapsensa hoidon järjestävät. Hoitotarjonnan on säilyttävä monipuolisena. 

 • pienten koululaisten iltapäivätoiminta on turvattava myös tokaluokkalaisille.

 • toimenpiteitä lapsiperheköyhyyden poistamiseksi ja perheiden tukemiseksi on tehtävä jatkossakin.

 • huolehdimme jatkossakin siitä, että lapsilla ja nuorilla on vaikeissa elämäntilanteissa mahdollisuus tulla kuulluksi. Perheiden voimavaroja on tuettava ja heille on tarjottava mahdollisuuksia matalalla kynnyksellä saada apua arkeen. 

 • kaikille lapsille, taustaan riippumatta, on löydyttävä harrastusmahdollisuuksia lähellä kotia. 

 • arjen palveluiden on sijaittava ihmisten keskellä, kodin naapurissa. Hyvinvointia ja sujuvaa arkea tukee se, että arki-iltanakin ehtii helposti uimahalliin, hoidetulle luistinradalle tai lasten kanssa leikkipuistoon. Myös Espoon pohjoisemmissa osissa.

 • liikkumisen sekä julkisilla liikennevälineillä että omalla autolla oltava helppoa joka puolella Espoota. Keski- ja Pohjois-Espoon riittävä joukkoliikenne on turvattava.

teksti jatkuu kuvan jälkeen...
teksti jatkuu kuvan jälkeen...

Vaaliteema III

KESTÄVÄ ASUMINEN

Sujuvaan arkeen kuuluu myös se, että ihmiset saavat asua haluamallaan tavalla. Puhun pientaloasumisen puolesta. Haluan, että sinun lapsesi ja minun lapseni voivat jatkossakin valita myös pientaloasumisen Espoossa, niin halutessaan. 

Käytännössä se tarkoittaa, että

 • pientalovaltaiselle asumiselle on oltava mahdollisuuksia ympäri Espoota.

 • kaupungin tulee pystyä tarjoamaan tontteja kilpailukykyiseen hintaan houkutellakseen uusia asukkaita Espooseen. Esimerkiksi opettajankin palkalla pitää pystyä asumaan Espoossa.

 • kaupungin oma asuntotarjonta tulee perustua tervelliseen ja vastuulliseen rakentamiseen.

 • pientaloalueita tulee rakentaa ekologisen asumisen suuntaan ja huomioida se kaavoituksessa ja infran rakentamisessa. Esimerkiksi rakentamalla uusille ja vanhoille alueille riittävää latauskapasiteettia sähköautojen lisääntyvää käyttöä silmällä pitäen.

 • Keski-ja Pohjois-Espoota on edelleen kehitettävä asukkaiden toiveiden pohjalta monipuoliseksi paikaksi elää hyvää arkea.

Rakennetaan yhdessä kestävää tulevaisuuden Espoota. Minä olen siihen valmis ja voin toimia äänenäsi!

Pauliina Ilkko-Ervasti 

Espoon Kokoomus

PAULIINA ILKKO-ERVASTI
Espoon Kokoomus varavaltuutettu
Kaikki oikeudet pidätetään 2021
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!